Jobb

Följ oss:

 

 

 

JOBB

Vi sätter stort fokus på jobbsökeriet, samtidigt som vi kan erbjuda olika inriktningar av arbetsträning eller sysselsättning som är skapade efter intresse, begåvningar och erfarenheter med syfte att utöka din kompetens och erfarenhet inom ett eller flera områden.

 

Exempel på vad du kan få hjälp med hos oss:

 

CV

Stöd i att skriva ett modernt CV som utgår från ditt yrkesval och hur man kan styra det efter olika branscher och arbetsgivares förväntningar.

 

PERSONLIGT BREV

Skapa ett professionellt personligt brev som anpassas utifrån vilket jobb du söker, styr det mot olika branscher och sammanhang.

 

HANDLEDNING/JOBBCOACHNING

Här skapar du din individuella plan mot arbete tillsammans med din handledare, som kontinuerlig följs upp. Utifrån dina mål kartlägger vi gemensamt dina kunskaper, egenskaper och tidigare erfarenheter för att matcha mot passande arbete eller utbildning. Tillsammans med din handledare kan du även bygga upp en realistisk planering för arbete och få råd och stöd i ditt jobbsök utifrån dina behov.

ARBETSGIVARKONTAKTER

I våra projekt samarbetar vi nästan alltid med andra aktörer utanför vår verksamhet vilket gör att vi även här skapar nya kontakter med möjliga arbetsgivare. Vi åker på olika seminarier, studiebesök för att lära oss mer om kontaktnät och kontaktskapande. Vi punktmarkerar möjliga arbetsgivare och jobbar med att hitta de "osynliga jobben" som oftast finns i små och medelstora företag. Gbg OmTanke har ett stort nätverk med presumtiva arbetsgivare – där du kan få stöd i att kontakta arbetsgivare och skriva spontanansökningar.

 

FÅ REFERENS GENOM ATT DELTA AKTIVT I ETT PROJEKT

För den som vill finns det även möjlighet att söka jobb på ett litet annorlunda sätt via socialt entreprenörskap. Det finns massor av samhälleliga behov - utmaningen vi jobbar med är att förena dessa med affärsmässighet som leder till nya arbetstillfällen inom eller utanför vår verksamhet. Enskilda idéer, passioner och kompetenser kan skapa en grund till nya arbetstillfällen och nya företag. Här får du möjlighet att stärka och utveckla kompetenser i projektinriktat arbete som är en efterfrågad erfarenhet på arbetsmarknaden idag. Efter avlutat projekt eller event får du ett intyg på de kompetenser du utvecklat och erhållit, samt en viktig referens att använda i ditt CV.