Tänk om...

Följ oss:TÄNK OM...


Ibland behöver man stanna upp i livet och fundera på vad man egentligen vill och kan. Tillsammans med oss tar vi fram det bästa ur dig och vad du vill uppnå i livet. Vårt namn Gbg OmTanke betyder att vi bryr oss men även Om-Tanke – dvs. att tillåta sig att tänka ”Tänk om”.


Tänk om…..du skulle helt byta bana gällande yrke, vad skulle det då bli?

Tänk om….du skulle börja ta din hälsa på större allvar, vad skulle du göra då?

Tänk om…ditt nya jobb faktiskt finns i ditt närmaste nätverk?

Tänk om…du skulle starta eget inom det du brinner för?

Tänk om…du skulle börja studera, vad skulle det bli för inriktning då?


Tänk om…du skulle börja hos Gbg OmTanke och vidga dina vyer, vad skulle hända då?